bez poticaja


bez poticaja
unprompted
* * *
• unprompted

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

 • jèzikotvōran — jèzikotvōr|an prid. 〈odr. rnī〉 antrop. fil. lingv. koji je po prirodi i objektivnim uvjetovanostima određen da se izražava ljudskim jezikom i bez poticaja drugih ljudi (po nekim shvaćanjima) [čovjek je ∼no biće] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • ȕsna — ž 〈G mn ‹sānā〉 anat. jedan od dva vanjska pokretna dijela usta pokrivena sluzokožom ⃞ {{001f}}oteti se s usana 1. {{001f}}izići iz čijih usta, biti izgovoren, ob. bez voljnog poticaja 2. {{001f}}pojaviti se na usnama bez voljnog poticaja [smijeh… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • usna — ȕsna ž <G mn ȕsānā> DEFINICIJA anat. jedan od dva vanjska pokretna dijela usta pokrivena sluzokožom FRAZEOLOGIJA oteti se s usana 1. izići iz čijih usta, biti izgovoren, ob. bez voljnog poticaja 2. pojaviti se na usnama bez voljnog poticaja …   Hrvatski jezični portal

 • nèhoticē — pril. bez namjere ili bez voljnog poticaja; nenamjerno, nevoljno, slučajno, opr. hotice, hotimice …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • nehotice — nèhoticē pril. DEFINICIJA bez namjere ili bez voljnog poticaja; nenamjerno, nevoljno, slučajno, opr. hotice, hotimice ETIMOLOGIJA ne + v. htjeti, hotice …   Hrvatski jezični portal

 • autòmatskī — autòmatsk|ī prid. 1. {{001f}}koji je kao automat, sam bez voljnog poticaja [∼a obrana; ∼i pokret] 2. {{001f}}koji radi, djeluje pomoću podešenog mehanizma, tako da skraćuje neke radnje [∼o oružje; ∼a obrada podataka], opr. ručno ∆ {{001f}}∼a… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • bùrljati — (∅) nesvrš. 〈prez. (3. l. jd) bùrljā, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 proizvoditi zvuk bez voljnog poticaja; krčati, kvrčati (o želucu) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • cvokòtati — (∅) nesvrš. 〈prez. cvòkoćēm, pril. sad. cvòkoćūći, gl. im. ānje〉 bez voljnog poticaja udarati donjom vilicom o gornju (od hladnoće, u groznici, od straha) [∼ zubima] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • gr̀stiti se — nesvrš. 〈prez. īm se, pril. sad. tēći se, gl. im. gr̀šćēnje〉 1. {{001f}}(∅) dobivati izraz lica i grimase od gađenja, osjećaja kiselosti ili druge neugodnosti bez voljnog poticaja 2. {{001f}}(komu) gaditi se komu, izazivati u koga osjećaj… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • ispùstiti — (što) svrš. 〈prez. ìspustīm, pril. pr. īvši, prid. trp. ìspušten〉 1. {{001f}}a. {{001f}}prestati držati u rukama i dopustiti da padne b. {{001f}}prestati držati bez voljnog poticaja c. {{001f}}pren. pustiti da izmakne ono što se činilo kao da je… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • kàšljati — (∅) nesvrš. 〈prez. kȁšljēm, pril. sad. kȁšljūći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}bez voljnog poticaja naglim nadražajem izbacivati zrak i sekret iz dišnih organa (posebno pluća) 2. {{001f}}voljnim poticajem simulirati kašalj i davati na znanje svoje… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika